DERI NË KUFI
DERI NË KUFI

DERI NË KUFI

Aventurë, thriller, 2009. Director: Marcus O. Rosenmüller; Starring: Katharina Böhm, Hans Werner Meyer, Peter Fitz. Çifti berlinez Eva dhe Piter ndërmarrin një udhëtim në Bavari tek prindërit e Evës. Por pas familjes perfekte fshihen marrëdhënie problematike dhe sekrete të pazbuluara. Gjatë një ekskursioni në Pyllin e Bavarisë, ata ndeshen me një bande trafikantësh që kalojnë refugjatë përtej kufirit. Udhëtimi i gëzueshëm familjar kthehet në një gjueti e pamëshirshme në parkun kombëtar.