I teti në bronx
I teti në bronx

I teti në bronx

Film artistik shqiptar, Shqipëri, Korçë