KËSHILLTARËT
KËSHILLTARËT

KËSHILLTARËT

Dramë, luftë, 1979. Director: Xhezair Dafa; Starring: Kadri Roshi, Ndriçim Xhepa, Adem Gjyzeli, Luftar Paja. Fundi i vitit 1943. Të gjithë anëtarët e këshillit antifashist, të pranishëm në një ceremoni dasme në fshat, arrestohen. Gjermanët kanë arrestuar edhe dhëndrin. Këshilltarët vihen nën presion për të nënshkruar një deklaratë kundër këshillit antifashist, si kusht i vetëm për lirimin e tyre. Ata refuzojnë dhe ndërkohë planifikojnë arratisjen e dhëndrit në rast të një ekzekutimi.